Книги
Издателска поредица: Библиотека "Приключения и фантастика" 1