Книги
Издателска поредица: Библиотека „Цвят за юноши“ 1