Книги
Издателска поредица: Съвременна италианска проза 1