Книги
Издателска поредица: Съчинения на Едгаръ Бюрроузъ 1