Книги
Издателска поредица: Библиотека на „Картинна галерия за дѣца и юноши“ 1