Книги
Издателска поредица: Библиотека „Вѣчни спътници“ 1