Книги
Издателска поредица: Библиотека „Други светове“ 2