Книги
Издателска поредица: Библиотека „Историята“ 1