Книги
Издателска поредица: Библиотека „Любов и Съдба“ 25