Книги
Издателска поредица: Войнишка библиотека 3

Автор
Ив. Вазовъ
Заглавие
Хаджи Ахилъ и други разкази
Издателска поредица
Походна войнишка библиотека №7
Категория
Българска класика: разкази и новели
Издател
Щабътъ на Дѣйствующата Армия
Година на издаване
1917
Носител
хартия
Въведено от
Karel
Автор
Хр. Вакарелски
Заглавие
Българскитѣ празднични обичаи
Издателска поредица
Войнишка библиотека №18
Категория
Етнография и фолклористика
Жанр
Етнология, Културология
Издател
Военно-книгоиздателски фонд (не е указан)
Година на издаване
1943
Носител
хартия
Въведено от
Karel
Записът е непълен. (Липсва задна корица)
Автор
Мих. Георгиевъ
Заглавие
Три разказа
Издателска поредица
Походна войнишка библиотека №23
Категория
Българска класика: разкази и новели
Жанр
Класическа проза (XX век)
Издател
Щабътъ на Дѣйствующата Армия
Година на издаване
1917
Носител
хартия
Въведено от
Karel
Записът е непълен. (Липсва задна корица)