Книги
Издателска поредица: Златни страници от Ориента 2