Книги
Издателска поредица: Коментари върху сутрите на Патанджали в 10 тома 1