Книги
Издателска поредица: Поредица „Хоризонти — светът, науката, ние“ 6