Книги
Издателска поредица: Строителите на съвременна България. В два тома 2