Книги
Издателска поредица: Събременна европейска проза 1