Книги
Издателска поредица: Съвременна романтична проза 48