Книги
Издателска поредица: Хърман Мелвил. Съчинения в пет тома 2