Книги
Издателска поредица: Четири десетилетия български социалистически роман 1