Книги
Подзаглавие: Комисарят Монталбано се вбесява 1