Книги
Подзаглавие: Моят живот от улиците на Ню Йорк до „Харвард“ 1