Книги
Подзаглавие: Пътепис за горното течение на река Нил 1