Книги
Подзаглавие: Роман за лъжците, обяда и изчезналите кюлоти 1