Книги
Подзаглавие: (историята на най-загадъчния сериен убиец в САЩ) 1