Книги
Подзаглавие: Български притчи или пословици и характерни думи събрани от Петко Р. Славейков 1