Книги
Подзаглавие: Епизод от времето на терора. Дребни буржоа. Една тъмна афера. З. Маркас 1