Книги
Подзаглавие: Опит за животопис на Magister Ludi Йозеф Кнехт заедно с неговите съчинения 1