Книги
Подзаглавие: Селският лекар. Селският свещеник 1