Книги
Подзаглавие: Състави Теодоръ Т. Хрулевъ за рѫководство на Български-те юноши 1

Автор
Теодоръ Т. Хрулевъ
Заглавие
Българска грамматика
Подзаглавие
Състави Теодоръ Т. Хрулевъ за рѫководство на Български-те юноши
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Жанр
Учебник
Съставител
Теодоръ Т. Хрулевъ
Издател
Йосифъ Романовъ и съдр.
Година на издаване
1859
Носител
хартия
Въведено от
Karel
Записът е непълен. (Липсва задна корица)