Книги
Подзаглавие: Търсене на абсолютното. Серафита 1