Книги
Подзаглавие: Учебникъ за І класъ на мъжките и девически гимназии 1