Книги
Подзаглавие: или Спомените на стопанската съветница Мина Карлсон-Кананен 1