Книги
Заглавие: Великите битки и борби на българите през османското робство 1