Книги
Заглавие: Антология на френската символистична и декадентска поезия 1