Книги
Заглавие: Героичната съпротива на българите против турското нашествие 1