Книги
Заглавие: Електромагнитните явления и тяхното приложение 1