Книги
Заглавие: Изкуството да стартираш бизнес 2.0 1