Книги
Заглавие: Събрани съчинения в дванадесет тома 4