Милка Марковска
Писмата на Мина до Яворов

Автор
Милка Марковска
Заглавие
Писмата на Мина до Яворов
Тип
документалистика
Език
български
Категория
Българска документална проза
Редактор
Здравка Василева
Художник
Развигор Колев
Художествен редактор
Николай Александров
Технически редактор
Теменужка Хаджииванова
Рецензент
Велчо Велчев, Петър Динеков
Коректор
Незабравка Дамова
Издател
Наука и изкуство
Град на издателя
София
Година на издаване
1984
Печатница
„Георги Димитров“, Ямбол
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
10.VI.1983 г.
Подписана за печат
20.I.1984 г.
Излязла от печат
януари 1984 г.
Печатни коли
8
Издателски коли
7,82
УИК
7,43
Формат
16/60/84
Код / Тематичен номер
02/95353222/5066-2-84
Номер
82 Б
Издателски №
26038
Брой страници
112
Тираж
46100
Подвързия
мека
Цена
1,08
УДК
886.7-6, 82Б.3
Анотация
Кореспонденцията между Мина Тодорова и П. К. Яворов е тема на настоящата книга. В писмовната връзка между двамата авторката търси не сензационното, не любопитното, а онези теми на взаимно общуване, които Яворов превърна в безсмъртни стихове.
Книгата освен обширната студия на авторката съдържа и писмата на Мина до пое4та — за първи път публикувани последователно и системно.
Предлаганият труд е предназначен за литературоведи, студенти, учители. Той ще представлява интерес за голям кръг читатели.
Съдържание
Мина и Яворов…5
Писмата на Мина…61
Литературни опити на Мина…97
Обяснителни бележки…102
Списък на илюстрациите…111
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Чужди рафтове

Корици 2