Антон Страшимиров
Повести и разкази

Автор
Антон Страшимиров
Заглавие
Повести и разкази
Издателска поредица
Библиотека „Български писатели“
Тип
сборник, разкази, повести
Език
български
Категория
Българска класика: разкази и новели
Жанр
Класическа проза (XX век)
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Редактор
Георги Караславов, Милка Спасова
Редакционна колегия
Богомил Райнов, Георги Караславов, Георги Цанев, Ефрем Каранфилов, Камен Калчев, Николаи Хайтов, Пантелей Зарев
Художник
Кънчо Кънев
Художествен редактор
Магда Абазова
Технически редактор
Любен Петров
Коректор
Жулиета Койчева
Издател
„Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1968
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Литературна група
VI/32a
Дадена за набор/печат
4.X.1968
Излязла от печат
25.I.1969
Печатни коли
38,50
Издателски коли
27,12
Формат
78/108/32
Номер
Б-3
Издателски №
2686
Брой страници
616
Тираж
15 100
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,46 лв.
УДК
886.7-32
Анотация
„Кръстопът“. Зет ми, Константин Иванов Бричевски, медицински фелдшер при държавната болница в Балчик, ми донесе подробности за кръвопролитията в Добруджа (по селските вълнения срещу десятъка)… Бях вече народен представител (от групата на Найчо Цанов), ходех по агитации из селата, а участвувах и в нелегалната македонска организация. Така общях с широк кръг интелигенция — народни учители, младо офицерство, банкови и пощенски чиновници. Видях и студент-медик, който се беше задълбал във философия, та се бе запил. Зрееше нещо ново в душите: фантазирането в програмни идеи се омекчаваше или съвсем се разбиваше от растящата психична култура — от философско самовглъбяване. Настъпваше за новото поколение кръстопът. Назадналата страна искаше служба от интелигентa, а той вече се осъзнаваше като съвременник на нови съмнения и колебания в света (късаше се от бита и търсеше индивидуално самоопределяне). Така се разрастваше нравствен конфликт: да служи ли на народните маси като гражданин, макар и в ущърб на личното съвършенство, или наопаки: да се манкира на гражданския дълг в името на личното самоизясняне като стремление към нравствена и интелектуална завършеност? Или трябваше да се бди върху двете психични направления, за да не се дойде до личен трагизъм?
Информация за автора
Антон Тодоров Страшимиров (15 юни 1872 — 7 декември 1937) е български писател, драматург, публицист и политик.
Съдържание
Кръстопът — стр. 9
Габровка — стр. 113
Змей — стр. 165
Под облак — стр. 213
Убиец — стр. 271
В града на мъртвите — стр. 327
Целина — стр. 351
Рамаданбегови сараи — стр. 411
Сура бир — стр. 441
Кочаловската крамола — стр. 489
Анатема — стр. 521
На нивата — стр. 547
Избори — стр. 555
На широк път — стр. 563
Косю — стр. 577
Мишка — стр. 589
Бележки
Страници 2, 6, 8, 10 и 614 са празни.
Между страници 8 и 9 има вложка с портрет на автора.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 6