Андрей Калецки
Калейдоскоп на природата

Записът е непълен.

Автор
Андрей Калецки
Заглавие
Калейдоскоп на природата
Тип
научно-популярен роман
Националност
руска
Език
български
Поредност на изданието
първо

Преводач
Атанас Николаев Атанасов
Език, от който е преведено
руски
Година на превод
1980
Редактор
Майя Пелева
Художник
Петър Кръстев
Художествен редактор
Михаил Макариев
Технически редактор
Анна Михова
Рецензент
Николай Михайлович Виходцески
Коректор
Емилия Вучкова

Издател
Земиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1981
Печатница
ПК „Георги Димитров“, София

Носител
хартия
Литературна група
III-1
Дадена за набор/печат
31.03.1981
Подписана за печат
15.09.1981
Излязла от печат
25.09.1981
Печатни коли
10,50
Издателски коли
10,50
УИК
10,48
Формат
60/90/16
Код / Тематичен номер
05/9532125337/2154-18-81
Поръчка
22/80 г.
Брой страници
168
Цена
0,97 лв.


Анотация
В книгата на известния съветски журналист и популяризатор А. Калецки живо и увлекателно се разказва за удивителното разнообразие и настъпващите промени на живата природа през отделните месеци и сезони на годината. Тя запознава читателите с някои въпроси по опазването на гората и другите ландшафти, с рационалното използуване на природните богатства, учи ги как сами да провеждат наблюдения сред природата. Заедно с това авторът привежда редица любопитни и малко известни факти за животните, обитаващи обширната територия на СССР.
Книгата представлява интерес както за широк кръг читатели, така и за природозащитници, туристи, специалисти по горско и ловно стопанство, учители по биология, ръководители на агробиологични кръжоци и ученици.
Съдържание
Вместо предговор ...5
Януари - просинец ...9
.
.
Декември - хмурен ...152
Обяснение към текста ...161
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Андрей Калецкий
Калейдоскоп натуралиста
Издательство "Лесная промышленность"
Москва, 1976

Въведено от
vog
Създадено на
Обновено на

Чужди рафтове
...

Корици 0