Достена Лаверн
Експертите на прехода

Автор
Достена Лаверн
Заглавие
Експертите на прехода
Подзаглавие
Българските think-tanks и глобалните мрежи за влияние
Други автори
Марк Абелес (предговор)
Тип
Документалистика, Историография
Националност
френска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Социология
Жанр
Политология, Социология, Икономика
Теми
Фашизъм, комунизъм, тоталитаризъм, XX век
Преводач
Стилиян Деянов
Език, от който е преведено
френски
Редактор
Вера Гьорева
Художник
Анакреон Канавакис
Оформление на корица
Румен Хараламбиев
Компютърна обработка
Людмила Петрова
Предпечатна подготовка
Изток-Запад
Издател
Изток-Запад
Град на издателя
София
Година на издаване
2010
Адрес на издателя
1124, бул. „Цариградско шосе“ № 51
Печатница
Изток-Запад
Други полета
Пълното име на автора: Достена Ангелова Лаверн, доктор на политическите и икономическите науки.
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
септември 2010
Излязла от печат
20.09.2010
Печатни коли
76,5
Формат
16/60/90
Брой страници
614
Подвързия
мека
Цена
30,00 лв.
ISBN
954-321-727-0, 978-954-321-727-4
УДК
321.7(497.2), 061.2(497.2), 316.322
Анотация
Как феноменът „think tank“ се внедри и функционира в български условия?
Как think tanks-експертите на българския преход станаха жертва на глобалните мрежи и идеи за демократизация, свободен пазар и гражданско общество?
Защо преходът към демокрация не присъедини България към Западната модерност и не създаде либерални институции и свободна критическа публичност?
Каква е съдбата на институциите, произвеждащи интелектуална автономия в България?
Защо преходът към демокрация в Източните страни изпревари „неолибералния преход“ във Франция и други европейски държави?
Рекламни коментари
Хипер-модерно като тема, но и като анализ, съчетаващ увлекателен литературен стил със сериозен и оригинален научен подход, изследването на Достена Лаверн успява да представи българския казус като огледало на бъдещето на Западния свят.
— Никола Гийо, изследовател и програмен директор в „Сошъл Сайънс Рисърч Каунсил“, Ню Йорк

Става дума наистина за едно от първите антропологични проучвания в света, описващи специфичния експертен елит на тези неправителствени организации, включени в глобалните мрежи за износ на демокрация.
— Марк Абелес, Директор на „Международен институт по съвременна антропология“, Париж

Изненадана съм от безбройните общи находки и изводи, които свързват изследването на Достена Лаверн с моите проучвания на неформалните мрежи на медиаторските елити в сянка в САЩ, Полша и Русия.
— Жанин Ведел, професор, изследовател в „Ню Американ Фаундейшън“, Вашингтон

Значимо интелектуално събитие не само за България. Свързвайки българския преход, чиято невидима ръка се оказват до голяма степен българските think tanks, с логиките на глобалните мрежи за демократизация в света, авторката разкрива по какъв начин неолибералната парадигма деконструира институциите на демократичната модерност и публичната сфера както в областта на политиката, така и в полето на социалните науки и медиите.
— Лиляна Деянова, доц. по социология в СУ „Климент Охридски“
Съдържание
Предговор към българското издание / 11
От Индиана Джоунс до гражданина-антрополог? (предговор на Марк Абелес) / 13

Част 1 — Think tank: terra incognita?

Глава 1
Анализираните анализатори…
1, Антропологът в затруднение / 19
2, Експертите се самоанализират / 31
3, Критика на парадигмите на развитието / 48
4, Антропологическият подход / 65

Част 2 — Гурутата на прехода

Глава 2
Българският преход: от историята до интерпретацията му
1, Историята на прехода / 88
2. Преходът според think tanks / 121

Глава 3
Люлката на гурутата на демокрацията
1. Интелектуалците по пътя на политиката / 185
2. ЦИД: майка на българските think tanks / 211
3. СДС: партията на всички български think tanks / 230
4. Институт „Отворено общество“ в София и българското гражданско общество / 248
5. Всички в България са think tank… С изключение на тези, които не са успяли / 268
6. Появата на левите think tanks: режисиране на една алтернатива / 284

Част 3 — Свят на медиатори: индивиди, институции, мрежи

Глава 4
Колективни утопии и лични амбиции
1. Институциите: от теориите до всекидневните реалности / 303
2. Сублимиране на личните съдби / 338

Глава 5
Преходът към нов тип наука и знание
1. Типът think tank изследване: инструмент на промяната / 366
2. Мрежите на медиаторите / 389

Глава 6
Медиаторите: акушери на новото българско общество
1. В служба на новата икономика / 415
2. В сърцевината на политическия живот / 439
3. Медийна вездесъщност: българските spin doctors / 467

Глава 7
Пазарът на проектите
1. Стратегиите за финансово оцеляване: въпрос на идентичност / 494
2. USAID: логиката на американската помощ за българското гражданско общество (1989–2008) / 515
Заключение / 527

Глава 8
Логиката на мрежите
1. Идеята за мрежата в социалните науки / 529
2. Интернационалът на експертите / 534
3. Дискурсът за мрежата / 540
4. ЦЛС и ЦЕУ: как работят мрежите / 553

Заключение / 577
Библиография / 594
Бележки
Празна е стр. 4, 613 и 614.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Dostena Lavergne
La main invisible de la transition
Въведено от
debora
Създадено на
Обновено на
Източници
- Изток-Запад: дата издаване
Връзки в Мрежата
Библиотеки Издателства Книжарници

Корици 2