Д-р Хаджар Фиюзи
Персийски думи в българския език

Автор
Д-р Хаджар Фиюзи
Заглавие
Персийски думи в българския език
Други автори
Владимир Зарев (предговор)
Тип
Езикознание, Литературознание
Националност
иранска
Език
български
Поредност на изданието
трето
Категория
Литературознание
Жанр
Езикознание, Културология, Научна и образователна литература
Теми
Близкоизточна литература

Редактор
Иво Панов
Художник
Халил Дуралиев

Издател
ИК „Гутенберг“
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1303, ул. „Осогово“ 60
Печатница
Симолини — София
Други полета
Книгата се издава с подкрепата на Културното представителство към Посолството на Ислямска република Иран в България.

Трето преработено и допълнено издание.

Носител
хартия
Дадена за набор/печат
септември 2018
Излязла от печат
октомври 2018
Формат
60×90/16
Брой страници
112
Подвързия
мека
Цена
10,00 лв.

ISBN
978-619-176-124-1
УДК
808.67-316.3(038.1)

Анотация
Настоящото проучване не изследва думите с общ архаичен корен, а онези думи, които в последните векове, главно посредством турския език, са проникнали в българския. Посочените в него думи са подредени по азбучен ред съгласно българското им звучене. Всяка от тях е изписана първо на български, след което е дадена на персийски заедно с транскрипцията на крилица. След значението на български са добавени и различните смислови варианти на персийски. От персийските значения са посочени само тези, които съвпадат или са близки до българското (с редки изключения за думи с честа и разнообразна употреба). Там където е възможно или в случаите, в които думата не се среща в съвременния персийски език, са дадени значенията на морфологичните ѝ части или на отделните думи, ако тя е съставна. За по-добра ориентация на българските читатели е приложена транскрипционна таблица на персийската графична система, а за персоговорящите — таблица с българската азбука.
Информация за автора
Д-р Хаджар Фиюзи е родена в гр. Машхад, Иран. Завършва средното си образование в „Американския колеж“ в гр. Техеран. Продължава висшето си образование във „Висшия химико-технологичен институт“ в гр. София, където се дипломира като магистър инженер-химик. В същия институт защитава докторска дисертация. Дълги години работи като главен-специалист експерт в държавни научно-технически университети и организации в България и Иран.
От учебната 2001–2002 година е преподавател по персийски език в специалност „Иранистика“ към катедра „Класически Изток“ в „Центъра за източни езици и култури“ при „Факултета по класически и нови филологии“ на СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2002–2006 г. чете лекции по персийски език и литература и в „Нов български университет“, а от 2012 г. досега преподава и в Културното представителство към посолството на ИР Иран в София.
Автор е на многобройни научни публикации у нас и в чужбина, както и на десетки художествени и технически преводи от персийски на български и от български на персийски език, включително и на творби на големи български писатели като Николай Хайтов, Йордан Радичков, Павел Матев и Владимир Зарев, отпечатани в литературни ирански издания. Удостоена е с различни награди и дипломи при участието си с доклади на научни форуми в България и в чужбина.
През 2014 г. двутомния „Българско-персийски речник“, на който д-р Фиюзи е един от съставителите, печели Иранската международна награда „Книга на годината“. Наградата е връчена на 08.02.2014 г. лично от президента на Иран — г-н Хасан Роухани.
Съдържание
Уводни думи — д-р Хаджар Фиюзи / 7
Няколко думи към второто издание — д-р Хаджар Фиюзи / 9
Послание от съветника по културата — Хамид Реза Азади / 11
Предговор към първото издание — ст. н. с. I ст. проф. д-р Стоянка Кендерова / 13
Персийските думи в българския език — Владимир Зарев / 19
Използвани съкращения / 21
Транскрипционна таблица / 22
Българска азбука / 23

Словник / 25

Използвана литература / 87
Бележки
Празни страници: 6, 10, 12, 24, 112.
Няма данни за печатница.

Въведено от
debora
Създадено на
Обновено на

Източници
- Гутенберг: цена; анотация;
- COBISS: печатница
Връзки в Мрежата
Библиотеки Издателства Книжарници
...

Корици 2