Асен Кожаров
Системата йога в съвременния свят

Автор
Асен Кожаров
Заглавие
Системата йога в съвременния свят
Подзаглавие
Марксистки анализ
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Ръководства и самоучители
Жанр
Здраве и алтернативна медицина

Редактор
Стою Стоев
Художник
Орлин Атанасов
Художествен редактор
Виктор Паунов
Технически редактор
Теменужка Хаджииванова
Рецензент
Гроздан Грозданов, Деян Павлов
Коректор
Невена Петрини

Издател
Издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1989
Печатница
„Александър Пъшев“, Плевен
Други полета
© Асен Тодоров Кожаров, 1989 г. с/о Jusautor, Sofia

Носител
хартия
Дадена за набор/печат
25. VII. 1988
Подписана за печат
21. XII. 1988
Излязла от печат
януари 1989
Печатни коли
7,50
Издателски коли
6,30
УИК
5,90
Формат
32/84/108
Код / Тематичен номер
02/9531212311/0403-28-89
Номер
14
Издателски №
29763
Брой страници
120
Тираж
15114
Подвързия
Мека
Цена
1,05 лв.


Анотация
Този труд има пионерски характер, тъй като това е един от първите опити да се даде марксистка оценка на системата йога.
Йогистката система се оформя като комплекс от методи и средства за психофизическо, умствено и нравствено възпитание на човека.
Йогизмът изцяло отговаря на стремежа на съвременния човек към самоизграждане и самоусъвършенствуване, към активен и пълноценен творчески живот.
Съдържание
ПРЕДГОВОР ...        3
ВСТЪПЛЕНИЕ .          5
Йога — ценно постижение на древната индийска култура .         5
Глава п ър в а
КАКВО Е И КАКВО НЕ Е ЙОГА .        15
Какво не с йога. 15
Йога и философията 16
Йога — комплексна приложна дисциплина . 22
За наименованието „йога“ ......        31
Глава втора
ЙОГА И СВЕТОГЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ .        34
Материализъм или идеализъм        .        34
Познанието и йога         41
Някои въпроси на космологията .        50
Глава трета
ЙОГА, ЛИЧНОСТ, ОБЩЕСТВО .        58
Йога и обществото'         58
Мястото на системата нога .в човекознанието и на йогите в
обществения живот         61
За смисъла на живота и за свободата ...        .        65
За смъртта и безсмъртието        .                 70
За нравствеността и щастието . .        ...        ...        71
Глава четвърта
ЗА СЪВРЕМЕННАТА НАУЧНА СИСТЕМА ЙОГА . .        79
Една единна или множество системи йога         80
йога сутра на Патанджали и нейното съвременно научно тълкуване          81
Проект за структура на съвременната система йога         94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .        96
ЛИТЕРАТУРА ...        100
Резюме на руски език ....        103
Резюме на английски език ....        107
Резюме на немски език ....        114

Въведено от
petya_pe
Създадено на
Обновено на

Източници
Сканиране: дао
Промени
...

Корици 3