Венец от песен жива

Записът е непълен.

Заглавие
Венец от песен жива
Подзаглавие
Литературен сборник
Език
български
Редактор
Николай Малчев, Христо Минчев, Николай Павлов
Художествен редактор
Кирил Апостолов
Технически редактор
Цветелина Николова
Коректор
Лидия Карчева
Издател
Държавно военно издателство
Година на издаване
1962
Други полета
Техническа поръчка No 659
Носител
хартия
Литературна група
IV
Дадена за набор/печат
3.VIII.1962 г.
Печатни коли
36,50
Издателски коли
43,435
Формат
71×100/16
Поръчка
2271
Тираж
12200
Цена
2,17 лв.
Въведено от
moosehead
Създадено на
Обновено на