А. И. Херцен
Избрани произведения

Автор
А. И. Херцен
Заглавие
Избрани произведения
Тип
сборник, философски текст
Език
български
Категория
Философия
Жанр
Философия

Преводач
Захари Статков, Лазар Младенов, Георги Георгиев
Език, от който е преведено
руски
Редактор
Димитър Осинин, Борис Ангелушев
Художник
Борис Ангелушев
Художествен редактор
Милка Пейкова
Технически редактор
Тодор Бъчваров
Коректор
Елисавета Алексиева

Издател
Издателство на Българската комунистическа партия
Град на издателя
София
Година на издаване
1955
Печатница
Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
Други полета
Авторски коли: 55,25

Цена за книжно тяло: 13.20 лв.
Цена за подвързия: 2.30 лв.
Цена: 15,50 лв. / 1955 г.

Носител
хартия
Дадена за набор/печат
30.VIII.1955
Подписана за печат
20.X.1955
Печатни коли
35,50
Издателски коли
35,50
Формат
84×108 1/32
Брой страници
568
Тираж
5 000
Подвързия
твърда
Цена
15,50 лв.

УДК
10(470)(09), 882-4

Съдържание
В. И. ЛЕНИН — В ПАМЕТ НА ХЕРЦЕН — стр. 3
ДИЛЕТАНТИЗМЪТ В НАУКАТА — стр. 9
        Статия първа — стр. 9
        Статия втора. Дилетанти-романтици — стр. 23
        Статия трета. Дилетантите и цехът на учените — стр. 38
        Статия четвърта. Будизмът в науката — стр. 57
ПИСМА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ПРИРОДАТА — стр. 79
        Писмо първо. Емпирия и идеализъм — стр. 79
        Писмо второ. Наука и природа — феноменология на мисленето — стр. 106
        Писмо трето. Гръцката философия — стр. 120
        Писмо четвърто. Последната епоха на древната наука — стр. 160
        Писмо пето. Схоластика — стр. 186
        Писмо шесто. Декарт и Бекон — стр. 207
        Писмо седмо. Бекон и неговата школа в Англия — стр. 218
        Писмо осмо. Реализъм — стр. 234
МОСКОВСКИЯТ ПАНСЛАВИЗЪМ И РУСКИЯТ ЕВРОПЕИЗЪМ — стр. 255
ОТ ДРУГИЯ БРЯГ — стр. 271
        До моя син Александър — стр. 271
        Прощавайте — стр. 275
                I. Пред буря (Разговор на палубата) — стр. 281
                II. След бурята — стр. 299
                III. Година LVII на републиката, единна и неразделна — стр. 307
                IV. Vixerunt — стр. 318
                V. Consolatio — стр. 339
                VI. Епилогът на 1849 — стр. 357
                VII. Omnia mea mecum porto — стр. 364
                VIII. Донозо-Кортес, маркиз Валдегамас, и Юлиан, император Римски — стр. 379
РУСКИЯТ НАРОД И СОЦИАЛИЗМЪТ. Писмо до Ж. Мишле — стр. 388
МЛАДАТА МОСКВА (из „Былое и думы“) — стр. 416
КРЪСТЕНА СОБСТВЕНОСТ — стр. 449
ПИСМА ДО ПРОТИВНИКА — стр. 470
        Първо писмо — стр. 470
        Второ писмо — стр. 478
        Трето писмо — стр. 483
ПИСМО ДО СИНА — А. А. Херцен — стр. 491
ДО СТАРИЯ ДРУГАР — стр. 496
        Първо писмо — стр. 496
        Второ писмо — стр. 502
        Трето писмо — стр. 506
        Четвърто писмо — стр. 510
ИЗ „ДНЕВНИКА“ — стр. 513
БЕЛЕЖКИ — стр. 525
Бележки
Страница 2 е празна.

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
...

Корици 3