Антична философия

Заглавие
Антична философия
Други автори
Ради Радев (встъпителна студия, обяснителни бележки)
Тип
учебник
Език
български
Категория
Философия
Жанр
Антична философия
Теми
Антична литература
Преводач
Хр. Данов, Александър Милев, Марко Марков
Съставител
Ради Радев
Редактор
Ангел Бънков, Тодор Сарафов
Художник
Славомира Боман
Художествен редактор
Жеко Алексиев
Технически редактор
Теменужка Хаджииванова
Рецензент
П. Митев, М. Бъчваров
Коректор
Пенка Атанасова
Издател
Издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Печат
(не е указана)
Носител
хартия
Литературна група
1-4
Дадена за набор/печат
19.III.1977
Подписана за печат
20.XI.1977
Излязла от печат
30.XI.1977
Печатни коли
26,50
Издателски коли
26,50
Формат
16/60/90
Код / Тематичен номер
02 95346 51511/4790-278-77
Номер
10
Издателски №
22921
Брой страници
424
Тираж
5 077
Подвързия
твърда
Цена
1,46 лв.
УДК
10(09)(37/38)(075.81)
Анотация
Книгата „Антична философия“ е учебно пособие, предназначено за студентите от специалност „Философия“ при Философския факултет на СУ „Климент Охридски“.
Съдържание
Предговор — стр. 5
Античната философия — главни направления и школи (встъпителна студия) — проф. Ради Радев — стр. 7
Фрагменти и текстове — стр. 69
Талес — стр. 71
Анаксимандър — стр. 73
Анаксимен — стр. 76
Хераклит — стр. 78
Питагорейците — стр. 86
        Питагор — стр. 88
        Алкмеон — стр. 89
        Филолай — стр. 90
Елеатите — стр. 92
        Ксенофан — стр. 92
        Парменид — стр. 94
        Зенон — стр. 97
Емпедокъл — стр. 102
Анаксагор — стр. 115
Демокрит — стр. 124
Софистите — стр. 162
        Протагор — стр. 162
        Горгий — стр. 163
        Продик — стр. 164
        Тразимах — стр. 164
        Антифонт — стр. 165
Платон — стр. 167
        Държавата — стр. 167
Федон — стр. 172
Аристотел — стр. 188
        Метафизика — стр. 188
        За душата — стр. 206
Стоиците — стр. 261
        Логика — стр. 262
        Физика — стр. 264
        Светостроят — стр. 265
Епикур — стр. 274
Скептици — стр. 301
        Секст Емпирик — стр. 301
Тит Лукреций Кар — стр. 312
        За природата на нещата — стр. 312
Сенека — стр. 361
Марк Аврелий — стр. 377
Плотин — стр. 384
        Енеади — стр. 384
Обяснителни бележки — стр. 399
Бележки
Страници 2, 6 и 8 са празни.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3