Сирил Н. Паркинсън
Как се преуспява в бизнеса

Автор
Сирил Н. Паркинсън
Заглавие
Как се преуспява в бизнеса
Други автори
Тончо Трендафилов (послеслов)
Тип
Разни
Националност
английска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Хумор и сатира
Жанр
Хумористична проза
Теми
Европейска литература

Преводач
Стою Ст. Керванбашиев
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
1980
Редактор
Стоянка Полонова
Художник
Венелин Вълканов
Художествен редактор
Иван Марков
Технически редактор
Гинка Григорова
Коректор
Янка Събева

Издател
„Народна младеж“ — Издателство на ЦК на ДКМС
Град на издателя
София
Година на издаване
1980
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Други полета
Посвещение: Посветено на Ан!
Пълно име на автора: Сирил Норкоут Паркинсън
Външен редактор: Георги Папанчев

Цена на книжно тяло: 0,63 лв.

Носител
хартия
Литературна група
II
Дадена за набор/печат
29.XI.1979
Подписана за печат
20.II.1980
Излязла от печат
28.III.1980
Печатни коли
10,25
Издателски коли
8,61
УИК
7,89
Формат
1/32 84×108
Номер
Ч8Ю
Поръчка
76
Брой страници
164
Подвързия
мека
Цена
0,71 лв.

УДК
65

Съдържание
С. Н. Паркинсън — автобиографичен очерк — стр.5
Предговор на автора към английския оригинал — стр.7
Глава 1. Първоначално въведение — стр.8
Глава 2. Произход и биография — стр.15
Глава 3. Закон за роднинските и извънроднинските връзки — стр.27
Глава 4. Принцип на Никога-оригиналността — стр.43
Глава 5. Специалистите по управление и стопанска ефективност — стр.51
Глава 6. Принцип на Точно-ефективността — стр.60
Глава 7. Заседалистична комисиология или председателският принцип — стр.75
Глава 8. Функция или принцип на глупостта — стр.87
Глава 9. Хартиеният потоп, или функция на книжнината — стр.100
Глава 10. Заместник-директорите, или принцип на Второто място — стр.114
Глава 11. Докторската дисертация на проф. Паркинсън — стр.135
Глава 12. Третият закон на Паркинсън — стр.145
Паркинсън и неговите закони (послеслов) — проф. д-р Тончо Трендафилов — стр. 156
Бележки
Страница 2 е празна.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
С. N. Parkinson
Out-laws and In-laws
John Murrey Ltd
(Publishers)
London, 1965

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
...

Корици 3