Огняна Маждракова — Чавдарова
Васил Левски сред своите в родината и отвъд Дунава • Исторически изследвания

Автор
Огняна Маждракова — Чавдарова
Заглавие
Васил Левски сред своите в родината и отвъд Дунава
Заглавие на том
Исторически изследвания
Тип
историография, документалистика
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
История
Коректор
Иван Коларов
Оформление на корица
Нино Андреев
Издател
ИК „Гутенберг“
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Печат
„Симолини 94“ — София
Носител
хартия
Излязла от печат
17.12.2018
Печатни коли
29
Формат
70×100/16
Брой страници
464
Подвързия
мека
Цена
30,00 лв.
ISBN
978-619-176-133-3
УДК
94(497.2)"18", 929(497.2)
Информация за автора
Доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова е родена в гр. Павликени. Завършва гимназия в София и Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Първоначално работи като извънщатен сътрудник към Музея за история на София, след това — в редакцията на списание „Радио“. Кандидатства за докторантура в Института за исторически изследвания към БАН, където през 1973 г. защитава дисертация, посветена на делото на Г. С. Раковски и продължава проучванията си върху българското националноосвободително движение през Възраждането. Професионалният й път е свързан с едно от водещите звена в изследователските, научно-организациони и популяризаторски задачи на Института — секция „История на българския народ ХV–ХIХ в.“
От 1982 г. е старши научен сътрудник II ст./доцент/. Зам.-научен секретар е на Института, след това — зам.- ръководител секция. Член на НС и на редколегията на сп. „Исторически преглед“ 1991–2004 г. Научен ръководител на докторанти. В Софийския университет води спецкурсове на студенти.
Наред с проучванията си за освободителните борби през 50–70-те години на ХIХ в., тя обнародва студии и върху легалнополитическите прояви на българския народ през Възраждането, културно-просветното развитие, възрожденския периодичен печат и неговите дейци.
Автор, съавтор и отговорен редактор на колективни изследователски и документални трудове, под нейното перо са излезли над 60 студии и статии в специализирани издания. Участва с доклади в научни конференции и международни българистични форуми. (Подробна библиография вж. в Сб. "Българското възрожденско общество. Проблеми, борби, постижения. Съст. Пл. Божинов, Ан. Кирилова. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, С., 2012).
Доц. О. Маждракова е сред инициаторите на учредения на 24 април 1991 г. Общобългарския комитет „Васил Левски“. Избрана в 12-членния му УС, тя участва през годините дейно в неговата програма и публикува статии в поредицата „Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития“ (София, Т. 1–16).
Съдържание
Предварителни думи / 7

Васил Левски и революционната обстановка в България през 1861–1862 г. / 18
Йеродякон Игнатий (Васил Левски) в Пловдив 1863–1864 г. — Нови документални следи около престоите му там / 58
Васил Левски и демократичните традиции в самоуправлението на българите през възраждането / 94
Петър Бонев — един от първите съратници на Левски е отечеството / 108
Васил Левски, Георги Раковски и българската емиграция през 1866 г. / 134
Съмишлениците в родината и четата на Панайот Хитов — Равносметката на Знаменосеца — 1867 г. / 180
Вестник „Дунавска зора“ и новите идеи за организиране на българското революционно дело — Февруари 1868-юни 1869 г. / 216
Революционните сподвижници в емиграция и в родината — укрепване на взаимовръзките им (1861–1869) / 252
Левски и началото на тайните съобщителни връзки между революционните комитети / 278
Христо Ботйов и Васил Левски — отново за познанството и идейната им близост / 306
Васил Левски през погледа на Христо Иванов — Големия (Критични бележки към първите биографични текстове за Апостола) / 336
Приписки на Христо Иванов — Големия върху две книги от Стоян Заимов / 358
Съратници и сподвижници на Васил Левски признати и непризнати поборници след Освобождението / 370
Последни поръчения на Левски към съмишлениците от средището на първи революционен окръг — декември 1872 г. / 396
Ново прозвище и отзив за Левски (Из преписката на заточеника Георги Стойков юни-август 1873 г.) / 416
Любен Каравелов и процесът срещу Левски и неговите сподвижници — По материали във в-к „Независимост“ / 430

Списък на съкращенията / 445
Показалец на личните имена / 449
Бележки
Без сведение за цена.
Празна е стр. 4.

На 18 юли 2019, по случай 182 години от рождението на Васил Левски, доц. Огняна Маждракова-Чавдарова е удостоена с Наградата на Фондация „Васил Левски“ — за неѝния значителен научен принос и дългогодишната ѝ изследователска работа, свързани с личността на Апостола. Наградата на Фондацията се присъжда за пръв път.
Въведено от
debora
Създадено на
Обновено на
Източници
- Гутенберг: цена;
- book.store.bg: дата издаване
Връзки в Мрежата
Библиотеки Издателства Книжарници Разни
Чужди рафтове

Корици 2