Весела Трайкова-Йоанина
Българо-гръцкият национален сблъсък в Македония и неговите корени

Автор
Весела Трайкова-Йоанина
Заглавие
Българо-гръцкият национален сблъсък в Македония и неговите корени
Подзаглавие
С особен поглед към проявите на гръцкия национализъм
Тип
Научен текст
Език
български
Категория
История
Жанр
История
Теми
Средновековие

Художник
Галина Симеонова, Весела Трайкова-Йоанина.
Оформление на корица
Галина Симеонова
Предпечатна подготовка
Стефка Бостанджиева

Издател
Издателство „Булга медиа“
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Печатница
Печатница „Дейликонт“, София
Други полета
Посвещение: На сина ми Никола.

Илюстрации: Предна корица и титулна страница — Гербът на Асеневци — клонът на фамилията на остров Кефалония (Асани) и фреска от църквата Св. Димитър в Охрид, представящи по два различни начина темата за Светия Граал и Божия Син в човека. Гербът е публикуван от Иван Божилов в труда му „Фамилията на Асеневци. (1186 –1460). Генеалогия и просопография. С, 1994“. (ил. 35 — последната преди с. 401). Авторът го е извадил от книгата на Е. R. Rangabè. Livre d’or de la noblesse Ionienne. Vol. 2. Cephalonie, Athenes, 1926, p. 40. / Същите изображения са приложени на страница 46, със съответните обяснения на стр. 45 — 47.

Носител
хартия
Брой страници
722
Подвързия
мека

ISBN
978-954-9670-38-7

Анотация
Тази книга предлага един по-нетрадиционен поглед върху проблема за българо-гръцкия национален сблъсък в Македония.
В първия дял на изследването авторката излага (като резултат на своите проучвания) заключението си, че началото на българо-гръцкия сблъсък е положено още през Първото българско царство, във връзка с особеностите на Българската църква.
Важна съставна част на книгата е аналитичното разглеждане, въз основа на писанията на някои български възрожденци, как паметта за корените на българо-гръцкия национален сблъсък и за началата на Българската църква, проговаря на самите тях и какви виждания изказват те.
Нататък се търси се отговор на въпроса: „Защо именно Македония се оказва най-конфликтният район на Балканите.“ Разглеждат се и различията в наследството, с което българи и гърци влизат в епохата на нациите. Както и как тези различия, заедно с някои други обстоятелства, предопределят съответните специфики в гръцкия и българския национализъм.
Втората част на труда е посветена на конкретното развитие на българо-гръцкия национален сблъсък. Изяснява се еволюцията в гръцките виждания по Македонския въпрос, както и по отношение на тактиката и стратегията за налагане на гръцките аспирации в областта.
Изложението е така построено, че самият разказ да проговори на читателя в следната насока: Как и защо от гръцка страна се стига до изкривеното разбиране за естеството на българското национално движение в Македония; Как и защо българите се превръщат в главния враг на гърцизма в областта, считана според Мегали идея, за гръцка; Как и защо се стига до тази ескалация във взаимната омраза между гърци и българи.
Успоредно с това, се проследяват основните конкретни прояви на този сблъсък: по-важните насоки в гръцките действия за спечелване на Македония за Гърция, както и някои аспекти на българския отговор.

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

...

Корици 2