Страцимир Николов
Религиите — сходства и различия

Автор
Страцимир Николов
Заглавие
Религиите — сходства и различия
Тип
Историография
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
История
Жанр
Справочна литература, Енциклопедия, Хуманитарни и социални науки
Теми
Религиозна тематика, Юдаизъм, Будизъм, Християнство, Ислям
Издател
Издателско ателие Аб
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Печатница
Издателско ателие Аб
Носител
хартия
Печатни коли
17.25
Формат
60/90×16
Брой страници
275
Подвързия
мека
Цена
16,00 лв.
ISBN
978-619-228-052-9
УДК
267-24-27-28
Анотация
В тази книга, освен сравнителната характеристика на основните монотеистични религии — иудаизъм, будизъм, християнство и ислям ще намерите задоволителни отговори на любопитни въпроси като: Защо будизмът — една религия, търсеща определено духовното усъвършенстване, всъщност отрича душата и нейното безсмъртие?
Светско или религиозно е учението на Буда? Защо иудейският бог Елохим и мюсюлманският Аллах говорят за себе си в множествено число? Какво е Тора и що за текст е Талмуд? Защо на евреите се разрешава са сменят имената си с нееврейски, а мюсюлманите да се отричат привидно от своята вяра? Кои са основните различия между католицизма и православието? Защо се появява протестантството и реформацията? На какво се дължи особената и неповторима атмосфера в християнския храм? Разпнат или обесен е Христос? Агресивна религия ли е ислямът и има ли вино в мюсюлманския рай?
Съдържание
Предговор /5
I. Уводни думи /9
II. ИНДУИЗЪМ, ДЖАЙНИЗЪМ И БУДИЗЪМ /16
        1. Индуизъм /16
        2. Джайнизъм /26
        3. Будизъм /28
        4. Дзен — Будизъм /50
III. ИУДАИЗЪМ /59
        1. Историческо развитие на Иудаизма и основни религиозни текстове. /64
        2. Основни празници, пост и кашер /76
        3. Талмуд
                3.1 Исторически корени на Талмуд /85
                3.2 Теми в Талмуд /93
                3.3 Съдържание и основни части на текста /104
        4. Обобщение /124
IV. ХРИСТИЯНСТВО /127
        1. Предпоставки за появата на християнството /127
        2. Свидетелства за християнството /139
        3. Тайнства на Иисус Христос /164
        4. Църковни празници и специфика на храма /174
        5. Исторически преглед /178
                5.1 Великата схизма от 1054 г. /193
                5.2 Основни структурни и догматични разлики между Католицизма и Православието /194
                5.3 Реформация и Протестанство /197
                6. Обобщение /203
V. ИСЛЯМ /207
        1. Мохамед и начало на новата религия /210
        2. Историческо развитие на Исляма /217
        3. Характеристики на ислямската догматика /222
                3.1. Стълбове на мюсюлманската вяра /232
                3.2. Направления и секти в Исляма /238
                3.3. Особености на Шериата — мюсюлманското право /241
                3.4. Коран — основни теми и предписания /247
VI. БИБЛИЯТА, ТАЛМУДА И КОРАНА /256
        Хронологическа таблица /269
        Библиография /272
Бележки
Съдържанието в книжното тяло е неточно
Въведено от
cattiva2511
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Книжарници

Корици 2